Suomalaisten internetin käyttö 2013

Suomalaiset verkossa 2013 -kyselyssä selvitettiin suomalaisten internetin ja median käyttöä. Kysymykset koskivat verkkokäyttäytymistä ja viihde-elektroniikan sekä mobiililaitteiden käyttöä. Tutkimuksen tuottivat yhteistyössä Yleisradio ja 15/30 Research. Data on saatavilla vapaasti myös netissä ja se julkaistaan CC-lisenssillä (CC BY-NC-SA 3.0). Kysely on toteutettu myös kerran aikaisemmin vuonna 2010. Aluksi kyselyssä kysyttiin vastaajalta eri medioiden, kuten radion tärkeyttä elämässä ja kerättiin tietoa mediaan suhtautumisesta. Sitten vastaajalta tiedusteltiin, mihin hänen internetin käyttönsä yleensä liittyy. Vaihtoehtoina olivat mm. oppimiseen, sosiaaliseen elämään, ongelmien ratkaisuun, ajanviettoon ja vaikuttamiseen liittyviä asioita. Seuraavaksi tiedusteltiin esimerkkien avulla, millaisia viestintäsovelluksia, kuten Skypeä ja WhatsAppia, sosiaalisen median sovelluksia ja muita palveluja hän käyttää internetissä. Lisäksi kysyttiin puhelimen käyttötavoista ja älytelevisiovastaanottimen omistamisesta. Seuraavaksi kyselyssä vastaajaa pyydettiin rastimaan verkkosivuja, verkkopalveluja ja sovelluksia, joita vastaaja käyttää säännöllisesti. Näitä olivat mm. eri sosiaalisen median areenat kuten Facebook ja Twitter. Lopuksi kysymykset koskivat omaa toimintaa ja yksityisyyden suojaa Facebookissa sekä YLE:n palveluiden käyttöä ja mielipidettä niiden tarpeellisuudesta. Dokumentin sisältämää tietoa saa julkaista vapaasti ja sitä saa yhdistellä muuhun tietoon. Tekijät toivovat, että tutkimuksesta tehty julkaisu linkataan Ylen Kehitys kehittyy -blogiin (http://blogit.yle.fi/kehitys-kehittyy/suomalaiset-verkossa-2013-puhelin-valloittaa-itselleen-lisaa-tilaa-suomalaisten) ja käytön yhteydessä ilmoitetaan, että tiedon lähde on Ylen ja 15/30 Researchin Suomalaiset verkossa -tutkimus. Taustamuuttujina kyselyssä ovat sukupuoli, ikä, asuinlääni, asuinpaikka, asumismuoto, kotitalouden koko, pääasiallinen toiminta ja koulutus.

The study charted Finnish Internet use, online behaviour, and use of consumer electronics and mobile devices. The study was produced in collaboration by the Finnish Broadcasting Company (YLE) and 15/30 Research. The data are freely available on the Internet and licensed under Creative Commons license (CC BY-NC-SA 3.0). The data creators have expressed their wish that any publications based on the data are linked to Finnish Broadcasting Company's 'Kehitys kehittyy' blog (http://blogit.yle.fi/kehitys-kehittyy/suomalaiset-verkossa-2013-puhelin-valloittaa-itselleen-lisaa-tilaa-suomalaisten) and that data users cite the original study. The respondents were first asked how important various media were for them personally (e.g. news websites, social media, television services, peer-to-peer networks, books) and to what extent they agreed with a number of statements relating to news and media (e.g. "I'm worried about excessive media commercialisation"). Importance of various reasons and motivations for using the Internet were charted (e.g. "I search for the latest information on something", "I reminisce old times"). The respondents were asked how often they did different things on the Internet (e.g. write on forums, download music and series etc., use instant messaging services, use social media). Some questions investigated the respondents' mobile phone use for different purposes, and whether the respondents owned a Smart TV and used online services on it. Various media websites and online services regularly used by the respondents were charted. Relating to Facebook, the respondents were asked to what extent they played games of Facebook, had more than one profile, were worried about how corporations or other people used their personal information, kept in touch with relatives and family over Facebook, liked companies or brands, and received information about hobbies or interests. Finally, computer use was investigated as well as opinions on the Finnish Broadcasting Company (YLE) and its services. Background variables included the respondent's gender, age, household composition, education, economic activitity and occupational status, province of residence, and type of municipality of residence.

Ei tiedossaInformationNotAvailable

Information not availableInformationNotAvailable

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:amk-2020121628782
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=91f46b594d1631370b8c34ba144f76a5f0fec5cd06c806e83da5e1c24b1bc8ec
Provenance
Creator Yleisradio (YLE); 15/30 Research; Finnish Broadcasting Company (YLE)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2015
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).; The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland