Αφηγήσεις ζωής ελληνίδων επιστημόνων: η εξέλιξή τους στους τομείς της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Μηχανικής και της Τεχνολογίας.

DOI

Σκοπός της διατριβής ήταν να εξετάσω με ερευνητικό εργαλείο τις αφηγήσεις ζωής και με μέθοδο ανάλυσης την αφηγηματική ανάλυση (narrative analysis), τις εμπειρίες ζωής γυναικών επιστημόνων στην Ελλάδα –ερευνήτριες και καθηγήτριες πανεπιστημίου που διακρίθηκαν στον τομέα τους– και τους παράγοντες που επέδρασαν ώστε να ασχοληθούν με τις φυσικές επιστήμες, την επιστήμη της μηχανικής, την τεχνολογία και τα μαθηματικά και να εντοπίσω ποιοι ήταν οι σημαντικοί παράγοντες που επέδρασαν ώστε οι αυτές γυναίκες να αναπτύξουν επιστημονική δραστηριότητα στους παραπάνω τομείς. Μέσα από τις αφηγηματικές συνεντεύξεις επιζητούσα να διαπιστώσω πώς συγκροτούν την υποκειμενικότητά τους διαγράφοντας την πορεία της ζωής τους και μιλώντας για τις σχέσεις τους με άλλους, για τους αγώνες τους προκειμένου να συνδυάσουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις με το επαγγέλμά τους. Μέσα στις αφηγήσεις τους διαφαίνονται οι εσωτερικές εντάσεις, οι αμφιθυμίες κατά την πορεία των αφηγήσεων, οι αντιαφηγήσεις σε σχέση με τους κυρίαρχους λόγους για ζητήματα που τέθηκαν στη συζήτηση, κάποια σταθερά μοτίβα μεταξύ των γυναικών.

Non-probability: Availability

Face-to-face interview

Identifier
DOI https://doi.org/10.17903/FK2/Q5QTXA
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=095b4d5b66f98b6688b95126a57fcc29f8c518f71c1c8871d9fee67b95730f05
Provenance
Creator Παντούλη, Όλγα
Publisher Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet
Publication Year 2022
OpenAccess true
Representation
Language Greek, Modern (1453-); Greek
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Greece