Kindertransporten: 'Joodse kinderen in kamp Vught' - Montage (2007), Moeder en kind Sulzbach

Moeder en kind' is een korte montage (lengte: 00:11:34) uit het getuigeninterview met Anny Sulzbach (1914), waarin Anny vertelt over de zorg die zij voor haar dochter Evelyn (1938) had in de kampen Vught, Westerbork, Bergen-Belsen. Evelyn werd meerdere malen ziek. Moeder en dochter zaten in het zogenaamde Kindertransport uit Vught van juni 1943, maar werden er in Westerbork uitgehaald, samen met ca. 200 anderen.

Zie ook het getuigeninterview met Anny Sulzbach 04_JKKV_2004_ANNIE_SULZBACH

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zx5-kj3a
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-edrj-g8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155171
Provenance
Creator Klijn, E. (NIOD); Huffener, M.C.C.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Bohnen, J.; Bakker, A.; Moei, J. de; NIOD
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; video/mp4
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Kamp Vught; Westerbork; Bergen-Belsen