Internet Use of Finns 2010

Suomalaiset verkossa 2010 -kyselyssä selvitettiin suomalaisten internetin käyttöä. Kysymykset koskivat median käyttöä ja verkkokäyttäytymistä. Tutkimuksen tuottivat yhteistyössä Yleisradio ja 15/30 Research. Aineisto kattaa kyselylomakkeen alussa olevat kysymykset eri medioiden tärkeydestä ja siitä, mihin asioihin oma netin käyttö liittyy. Kysely on toteutettu myös vuonna 2013 ja siinä on käytetty osaksi samoja muuttujia kuin tässä kyselyssä. Data on saatavilla vapaasti myös netissä ja se julkaistaan CC-lisenssillä (CC BY-NC-SA 3.0). Ensimmäisenä aineistossa on kyselylomakkeen kysymys, jossa tiedustellaan eri medioiden, kuten television, radion ja kirjojen merkityksellisyyttä itselle. Sitten ovat kysymykset, jossa esitetään aikaan ja elämään liittyviä väitteitä esimerkiksi median luotettavuudesta, sisällön laadusta sekä elämän kiireisyydestä. Seuraavaksi kyselyssä tiedustellaan vastaajalta kysymyspattereiden kautta toimintoja, mihin hänen netinkäyttönsä liittyy. Väitteet kartoittavat verkkokäyttäytymisen sosiaaliseen vuorovaikutukseen, oppimiseen ja tiedonjakoon, vaikuttamiseen ja ajanviettoon liittyviä tarkoituksia. Vastaajalta kysytään myös, millaisia toimintoja, sovelluksia, kuten blogeja, keskustelupalstoja ja sosiaalista mediaa, hän käyttää useimmiten internetissä. Vastaajalta kysytään myös, käyttääkö hän nettiä puhelimen kautta. Dokumentin sisältämää tietoa saa julkaista vapaasti ja sitä saa yhdistellä muuhun tietoon. Tekijät toivovat, että tutkimuksesta tehty julkaisu linkataan Ylen Kehitys kehittyy -blogiin (http://blogit.yle.fi/kehitys-kehittyy/suomalaiset-verkossa-tutkimuksen-vastaukset-avoimena-datana) ja käytön yhteydessä ilmoitetaan, että tiedon lähde on Ylen ja 15/30 Researchin Suomalaiset verkossa -tutkimus. Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli ja ikä.

The study charted Finnish Internet use, online behaviour, and use of consumer electronics and mobile devices. The study was produced in collaboration by the Finnish Broadcasting Company (YLE) and 15/30 Research. The data are freely available on the Internet and licensed under Creative Commons license (CC BY-NC-SA 3.0). The data creators have expressed their wish that any publications based on the data are linked to Finnish Broadcasting Company's 'Kehitys kehittyy' blog (http://blogit.yle.fi/kehitys-kehittyy/suomalaiset-verkossa-tutkimuksen-vastaukset-avoimena-datana) and that data users cite the original study. The respondents were first asked how important various media were for them personally (e.g. news websites, social media, television services, peer-to-peer networks, books) and to what extent they agreed with a number of statements relating to news and media (e.g. "I'm worried about excessive media commercialisation"). Importance of various reasons and motivations for using the Internet were charted (e.g. "I search for the latest information on something", "I reminisce old times"). The respondents were asked how often they did different things on the Internet (e.g. write on forums, download music and series etc., use instant messaging services, use social media). Background variables included the respondent's gender and age.

Ei tiedossaInformationNotAvailable

Information not availableInformationNotAvailable

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2984
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=2251bcead38593f6684209232dc51aaf969f93946308db8dd0d268689d076491
Provenance
Creator Yleisradio (YLE); 15/30 Research; Finnish Broadcasting Company (YLE)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2015
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).; The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland