Puolisottomat ja lapsettomat naiset 2004: haastattelut opetus- ja tutkimuskäyttöön

Tutkimuksessa tutkittiin 30-47-vuotiaita naisia, jotka ovat sekä puolisottomia että lapsettomia. Haastatteluilla kartoitettiin millä tavoin tässä asemassa olevat yksineläjänaiset puhuvat omasta normaaliudestaan, hyväksyttävyydestään ja aikuisuudestaan. Kysymyksiä esitettiin mm. haastateltujen arjesta, yksineläjänaisen hyvän elämän edellytyksistä, ennakkoluuloista ja ympäristön suhtautumisesta yksineläjänaisen puolisottomuuteen, lapsettomuuteen ja seksuaalisuuteen. Tutkimuskohteet tavoitettiin ilmaisjakelulehtiin (Karjalan Heili, Tamperelainen, Suur-Jyväskylän lehti) laitetun lehti-ilmoituksen avulla jossa heiltä pyydettiin ennakkotietoja. Ennakkotietojen keruun jälkeen järjestettiin haastattelut. Tutkimukseen osallistui 34 naista, joista neljä kielsi haastattelujensa jatkokäytön. Tähän osa aineistoon (16 tiedostoa) sisältyvät haastattelut, joita haastateltavien antaman luvan mukaisesti voi käyttää sekä opiskelussa että tutkimuksessa.

The survey studied unmarried 30-47-year-old women who did not have children. The purpose of the study was to chart the status of unmarried and childless women, and to canvass their conceptions of themselves and their situation. They were asked for instance about their daily life, conceptions of a good life, attitudes and prejudice of the people around them towards childlessness, sexuality and being unmarried. The respondents were contacted through an advert in several newspapers in which they were asked to give some preliminary information. After the gathering of this information, the interviews were conducted. 34 women took part in the study, 4 of which did not give permission for future re-use of their data. This part includes the interviews that can be used both for teaching and research purposes. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

HaastatteluInterview

InterviewInterview

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2394
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5990134b8d03ad21c83544a459b9dcf2541265ce3ce290493e6c9d047a9a1251
Provenance
Creator Mäkinen, Arja
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland