Newspaper Coverage of Climate Change and Eutrophication 1990-2010

DOI

Aineistoon on tallennettu tietoja liittyen Helsingin sanomissa vuosina 1990-2010 ilmestyneisiin lehtijuttuihin, jotka käsittelevät tai joissa mainitaan ilmastonmuutos tai rehevöityminen. Aineisto sisältää Helsingin sanomien sähköisen tietokannan tietojen pohjalta muodostetut muuttujat, jotka kertovat kunkin lehtijutun tai -artikkelin aihepiirin, ilmestymisvuoden ja -kuukauden, lehden osaston, jolla juttu on ilmestynyt, jutun otsikon sekä hakutermin, jolla kyseinen lehtijuttu on tietokannasta löydetty. Aineisto käsittää yhteensä 8779 ilmastonmuutokseen ja 2162 rehevöitymiseen liittyvää juttua.

The data contain information on news items that mention the terms climate change or eutrophication published in the newspaper Helsingin Sanomat from 1990 to 2010. The dataset contains variables that were formed of the information available in the Helsingin Sanomat digital database, namely the title and topic of the news item, year and month of publication, the section of the paper, and the search term that was used to find the item. The data consist of 8,779 news items related to climate change and 2,162 items related to eutrophication.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

SisällönkoodausContentCoding

Content codingContentCoding

Identifier
DOI https://doi.org/10.3390/su12208575
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2828
Related Identifier https://doi.org/10.1080/1533015X.2015.1109486
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020040110035
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=64f4aa78f34e71220fe370bdc3da787d56038c3d71573d613d16bee8abf9bef0
Provenance
Creator Lyytimäki, Jari
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2014
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).; The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland