ISSP 2010: Environment III: Finnish Data

DOI

Tutkimus käsitteli yhteiskuntaa ja ympäristöä. Vastaajilta kysyttiin erilaisista yhteiskuntaan liittyvistä asioista sekä ympäristöongelmista, ympäristön saastumisesta ja ympäristön suojelusta. Lisäksi tiedusteltiin millaisiin toimiin oltaisiin valmiita luonnonsuojelun hyväksi. Yhteiskuntaa käsittelevässä osassa kysyttiin, mitkä kysymykset olivat tärkeimpiä Suomen kannalta sillä hetkellä sekä esitettiin väittämiä talouden ongelmista ja tuloeroista. Kysytiin myös mitä asioita suomalaisessa yhteiskunnassa tulisi painottaa, esitettiin väittämiä hallituksesta ja poliitikoista sekä tiedusteltiin luottamuksesta muihin ihmisiin. Ympäristöongelmia käsiteltiin kysymällä, miten huolestuneita vastaajat olivat ympäristöasioista ja mitä ympäristöongelmia pidettiin Suomen kannalta merkittävimpinä. Vastaajille esitettiin myös useita väittämiä joilla kartoitettiin suhtautumista ympäristöön ja sen tulevaisuuteen. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka halukkaita vastaajat olisivat tekemään erilaisia asioita ympäristön hyväksi. Lisäksi kysyttiin kuinka vaarallisina erilaisia ympäristölle ongelmia aiheuttavia asioita pidettiin. Kysyttiin toimiiko Suomi rittävällä tavalla maailman ympäristönsuojelun hyväksi ja mitkä olisivat parhaat tavat saada Suomen teollisuus ja elinkeinoelämä sekä suomalaiset perheineen suojelemaan ympäristöä. Haluttiin myös tietää, mikä energiamuoto Suomen tulisi asettaa etusijalle vastatakseen tuleviin energiatarpeisiinsa sekä tiedusteltiin jätteiden lajittelusta. Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikä, siviilisääty, koulutustaso ja koulutuksen pituus, nykyinen työmarkkina-asema, puolison nykyinen työmarkkina-asema, vastaajan ja puolison ammatti sekä perheen ja vastaajan tulot.

The survey charted Finnish views on nature and the environment, environmental problems, pollution, environmental conservation, what people would be willing to do for the environment and what were important issues for society in general. The respondents were asked what issues they considered important in Finland (e.g. health care, education, the economy, the environment) and what were the most important things the country should do (maintain order, give people more say in government decisions, fight rising prices, protect freedom of speech). They were also asked to what extent they agreed with statements relating to how to solve income inequality and Finland's economic problems. Interpersonal trust and trust in government and politicians were also surveyed. Next questions focused on the environment. Views were probed on the most important environmental problems in Finland, the causes of and solutions to such problems, and the role of science and scientific solutions. Some questions pertained to the correlation between economic growth or population growth and the environment. Willingness to protect the environment through higher prices, higher taxes or cuts in the standard of living was surveyed. A number of statements charted the respondents' attitudes to environmental protection. Opinions were also probed on how dangerous for the environment certain things (e.g. air pollution, pesticides and chemicals in farming, water pollution, climate change, modifying the genes of crops) were, who should decide how to protect the environment, what were best ways to protect it, and what energy sources should be prioritised. The respondents were asked what measures they were taking to protect the environment. The measures mentioned included recycling, buying fruit or vegetables grown without pesticides or chemicals, cutting back on driving, saving or re-using water etc. Finally, the respondents were presented with two statements relating to the causes of climate change. Background variables included the respondent's gender, age, years of full-time education, type of employer, legal marital/partnership status, trade union membership, religious affiliation, religious attendance, self-perceived social group, party affiliation, voting, household composition, R's and household income, and R's and spouse's/partner's employment relationship, working hours, occupational status, occupation and economic activity.

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otantaProbability.SystematicRandom

Probability: Systematic randomProbability.SystematicRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1007/s11135020-01048-9
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2620
Related Identifier https://doi.org/10.1080/00207659.2017.1264837
Related Identifier https://doi.org/10.1080/00207659.2015.1098268
Related Identifier https://doi.org/10.1080/09644016.2018.1425275
Related Identifier https://doi.org/10.1080/23251042.2017.1327924
Related Identifier https://doi.org/10.1080/09644016.2015.1023577
Related Identifier https://doi.org/10.1007/s11135-020-01048-9
Related Identifier https://doi.org/10.3197/096327119X15579936382680
Related Identifier https://doi.org/10.3390/su12104174
Related Identifier https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1733636
Related Identifier https://doi.org/10.3390/ijerph18041748
Related Identifier https://doi.org/10.3390/su13031294
Related Identifier https://doi.org/10.1057/s41287-022-00537-x
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=61876b8850287ebc0e610b43d6b56308482452ed7cfa29f1481f176a095b1a9e
Provenance
Creator International Social Survey Programme (ISSP); Blom, Raimo; Melin, Harri 0000-0003-3203-9228; Tanskanen, Eero
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2011
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland