Child Sexual Abuse in Finland 1983-1984: Public Authority Survey

DOI

Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 1983-1984 viranomaisten tietoon tulleita lasten seksuaalisia hyväksikäyttötapauksia. Laaja kirjekysely kohdistettiin sosiaaliviranomaisiin ympäri Suomen ja hyväksikäyttötapauksia sekä epäilyjä tuli ilmi yhteensä 354. Hyväksikäyttöepäilyihin liittyen kartoitettiin taustamuuttujien lisäksi epäilyksen syitä ja varmoista hyväksikäytöistä laajemmin lapsen tai nuoren ikää ja ominaisuuksia, perhetaustaa sekä tietoja hyväksikäyttäjästä. Vanhempien ominaisuuksista kysyttiin esimerkiksi alkoholinkäyttöä, koulutustaustaa, ammattia ja luonteenpiirteitä. Lisäksi tiedusteltiin perheen ilmapiiristä, sosiaalisista suhteista sekä mahdollisesta perheväkivallasta. Seuraavaksi kartoitettiin hyväksikäyttäjän ominaisuuksia kysymällä muun muassa tämän sukupuolta, ikää, koulutusta, ammattia ja mahdollista teon myöntämistä sekä aiempia kiinnijäämisiä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Myös hyväksikäyttäjän suhdetta lapseen kysyttiin, ja näin selvitettiin samalla oliko kyse insestistä. Aineistoon otettiin tapaukset, joissa tekijä oli lapselle entuudestaan tuttu. Tapauksesta selvitettiin sen ilmituloon liittyviä syitä ja henkilöitä, sekä sitä ketkä kaikki hyväksikäytöstä tiesivät ja oliko tapaukseen liittynyt sukupuoliyhdyntä, väkivaltaa tai alkoholin vaikutuksenalaisuutta. Lisäksi tiedusteltiin kuinka usein hyväksikäyttöä tapahtui, ja kauanko tilanne on jatkunut. Myös lapsen tai nuoren oireita sekä saamaa hoitoa tai terapiaa tiedusteltiin. Taustamuuttujia aineistossa olivat muun muassa lapsen asuinkunta, ikä, perheenjäsenet, vanhempien koulutus ja ammatit sekä hyväksikäyttäjän sukupuoli, ikä, ammatti ja koulutus.

The survey investigated child sexual abuse cases that had come to the attention of the Finnish authorities in 1983-1984. The postal survey was sent to social workers throughout Finland. A total of 354 confirmed and suspected cases of child sexual abuse were reported. Relating to suspected cases of sexual abuse, the respondents were asked what the reasons for their suspicions were. Relating to certain and confirmed cases the respondents were asked the gender of the child who had been the victim of abuse, information pertaining to the child's residence, other children in the child's family, whether any of the siblings had become a victim of sexual abuse, where the child had lived when abused and whether the child was physically or mentally disabled. Information was charted on the family in which the child had lived when abused, including the number of months the father and mother of the family had been consistently away from home, domestic violence in the family, the family's social interaction, the characteristics of the family, the father and mother of the family, and the family's lifestyle (regular, irregular or chaotic). The section on the sexual abuser covered the abuser's relationship to the abused child, previous sexual offences committed, whether the abuser had confessed their actions, admitted to causing the child harm or attempted to defend their actions as well as the characteristics describing the abuser. Relating to the sexual abuse case in question, the respondents were asked when and how the abuse case came to light, whether any of the family members knew about the abuse before it became known to authorities, how long sexual abuse had continued, whether coitus, physical violence and use of alcohol was involved, who had been notified of the case, which actions had been taken and what kind of symptoms the child had had. Background variables included, among others, the respondent's job and unit; type of municipality, province, degree of urbanisation, number of habitants in the municipality; the child's age and family composition, education and economic activity of the child's parents; the sexual abuser's gender, age, economic activity and education.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2621
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2621
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=d4b7376a0cd35acaef93b647d3e88fb0aa56da73a12bd4d9546c931ea9db893b
Provenance
Creator Sariola, Heikki
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2012
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland