6 datasets found

Keywords: harassment

Filter Results
 • Young Male Crime Survey 2006

  Kyselyssä kartoitettiin helsinkiläisten nuorten miesten itse ilmoitetun rikollisuuden tasoa, erityisesti varastamiseen ja muihin omaisuusrikoksiin sekä erilaisiin...
 • Stories about Fear and Intimidation at Work 2008-2009

  Aineisto on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa LEAR-hankkeessa (Leadership, Power and Fear; johtajuus, valta ja pelko), jossa tutkittiin pelon ja epävarmuuden tahallista...
 • University Student Health Survey 2008

  Tutkimuksessa kartoitettiin korkeakouluopiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä, ja näihin liittyviä tekijöitä, kuten sosiaalisia...
 • University Student Health Survey 2012

  Tutkimuksessa kartoitettiin korkeakouluopiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa, keskeisiä terveyskäyttäytymisen piirteitä sekä terveyspalvelujen...
 • Teacher Victimisation in Finland 1997

  Erilaisin väitelausein kartoitettiin vastaajien asenteita nuorten lainvastaisiin tekoihin. Heiltä tiedusteltiin myös, mitkä tekijät aiheuttavat ja lisäävät nuorison...
 • Children and Youth Leisure Survey: 10-29-Year-Olds 2018

  Aineistossa selvitettiin Suomessa asuvien 10-29 vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-ajanviettotottumuksia. Tiedonkeruun rahoitti valtion nuorisoneuvosto. Haastattelukysymykset...
You can also access this registry using the API (see API Docs).