EVAn Arvo- ja asennetutkimus kevät 2023

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Tällä kertaa teemoina ovat kevään 2023 eduskuntavaalit, politiikka, ulkopolitiikka, verotus sekä Suomen julkinen talous. Aluksi vastaajille esitettiin väittämiä yhteiskunnan eri osa-alueilta. Ne käsittelivät muiden muassa politiikkaa, maahanmuuttoa, puolueita, työmarkkinoita sekä ulkopolitiikkaa. Seuraavaksi kysyttiin tarkemmin kevään 2023 eduskuntavaaleista. Vastaajilta tiedusteltiin äänestysaktiivisuutta, puoluekantaa sekä itselle tärkeitä teemoja ja aiheita, jotka määrittävät puolueen ja ehdokkaan valintaa. Lisäksi kysyttiin ajatuksia tulevasta hallituksesta ja hallituspohjasta sekä siitä, mitkä asiat ovat sellaisia, joiden tulisi painottua tulevan hallituksen toiminnassa. Edelleen tiedusteltiin ajatuksia puolueiden ajamasta politiikasta ja siitä, miten tehokkaasti eri puolueet edistävät tiettyjä aiheita ja teemoja. Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin ajatuksia verotuksesta ja veropolitiikasta sekä Suomen julkisen talouden tasapainottamisesta. Myös ajatuksia työntekijöiden lakko-oikeuksista tiedusteltiin sekä sitä, millaisena maana Suomi näyttäytyy maahanmuuttajille. Lopuksi tiedusteltiin suhtautumista Suomen Nato- ja EU-jäsenyyksiin sekä ajatuksia Suomen ulkopolitiikasta. Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, asuinkunta, asuinmaakunta, perus- ja ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, työnantajatyyppi, työsuhde, toimiala, puoluekanta (mitä puoluetta äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt), ammatillinen keskusjärjestö, yhteiskuntaluokka, äidinkieli ja talouden bruttotulot.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Itsetäytettävä lomake: tekstiviesti- tai mobiililaitelomake (SMS tai MMS)SelfAdministeredQuestionnaire.SMSorMMS

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3781
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=7d61a902e4ade6570214b41ca70b5eeffd762427bbc02052440e981895624794
Provenance
Creator Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Publication Year 2023
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish
Resource Type Kvantitatiivinen
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Suomi; Suomi