030402-126 Partes Høj

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1941 : Høj, 3 x 30 m. I Toppen en stor Sænkning fra den ene Side til den anden. Heri ses en Dynge mest meget store Sten, opkastet under den Udgravning, der har lavet Sænkningen. (Ejeren fortalte, at Udgravningen aldrig blev ført til Ende, da man stødte paa saa mange Sten. Graven er saaledes nok urørt.) Bevoxet meed Græs og Buske. I Ager.1983-10-27: Høj, "Troldbakke", 2 x 25 m.I toppen en stor gammel nedgravning; heri ligger en bunkestore sten (ryddet stenkiste ?).Højen og den tilgrænsende mark afgræsses p.t. af heste, derimidlertid ikke har skadet overfladen, og som holderopvæksten nede.Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat1874 : Meget højt, Ø. for Gaarden ligger den såkaldte "Partes Høj" eller Troldebakke [Partes = Paradis -navnet skyldes udsigten]. Der er gravet en stor Grøft ned fra oven, hvorved Højen ses meget stenfyldt. Om fund vides Intet. [se endv. sb 261].Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat1941 : Høj, 3 x 30 m. I Toppen en stor Sænkning fra den ene Side til den anden. Heri ses en Dynge mest meget store Sten, opkastet under den Udgravning, der har lavet Sænkningen. (Ejeren fortalte, at Udgravningen aldrig blev ført til Ende, da man stødte paa saa mange Sten. Graven er saaledes nok urørt.) Bevoxet meed Græs og Buske. I Ager.1983-10-27: Høj, "Troldbakke", 2 x 25 m.I toppen en stor gammel nedgravning; heri ligger en bunkestore sten (ryddet stenkiste ?).Højen og den tilgrænsende mark afgræsses p.t. af heste, derimidlertid ikke har skadet overfladen, og som holderopvæksten nede.Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat1874 : Meget højt, Ø. for Gaarden ligger den såkaldte "Partes Høj" eller Troldebakke [Partes = Paradis -navnet skyldes udsigten]. Der er gravet en stor Grøft ned fra oven, hvorved Højen ses meget stenfyldt. Om fund vides Intet. [se endv. sb 261].Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/103658/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/103658
Provenance
Creator Museum Vestsjælland
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Partes Høj
Temporal Coverage 250000 BC - 1066 AD; Oldtid; OXXX