Politiikkaa ja valtapeliä 2006-2007

Valtakunnallisen Politiikkaa ja valtapeliä -keruun tarkoituksena oli selvittää, miten suomalaiset ovat kokeneet poliittisen ja yhteiskunnallisen elämän eri aikoina ja eri näkökulmista. Suomalaisten naisten ja miesten, nuorten ja vanhempien ajatukset ja käsitykset yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta vaihtelevat eri aikoina. Keräystä varten kirjoitettujen tekstien muoto oli avoin, poliittisen historian vaiheet voivat kiteytyä myös poliittisia johtajia koskeviksi tarinoiksi, vitseiksi tai arvoituksiksi. Keruuseen vastanneiden suositeltiin kirjoittavan ainakin seuraavista aihealueista: politiikka perheessä ja kotiseudulla, vaikuttamismahdollisuudet eri aikoina, äänestäminen ja ehdokkaat, sukupuoli ja politiikka, puolueet, valta ja politiikan haastajat sekä politiikka, alueellisuus ja kansalaisyhteiskunta.

The national Politics and Power Games study investigated Finnish experiences of political and social life in different periods of time and from different points of view. Themes included: politics in the family, opportunities to influence things in different time periods, voting and candidates, gender and politics, power and political contenders etc. The respondents were participants in a writing contest in which they were asked to write a text about Finnish politics and changes in it over time, using the themes above. The texts could be written in the form chosen by the respondents (e.g. stories, jokes, riddles). The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Oma kirjoitus tai päiväkirjaSelfAdministeredWritingsAndDiaries

Self-administered writings and/or diariesSelfAdministeredWritingsAndDiaries

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2378
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=6c269f1c69cca5431ef6285f1adc2ce824af80df9db0584091db7b1d7e5ca919
Provenance
Creator Latvala, Pauliina
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2013
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland