ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

DOI

Η έρευνα αποσκοπεί στην ανάδειξη της δραστηριότητας παραγωγής ασβέστη, η οποία έλαβε σημαντικές διαστάσεις στην Αστυπάλαια κατά τον 20ο αιώνα. Η παραγωγή αυτή δεν εξυπηρέτησε μόνο τις τοπικές ανάγκες˙ ο ασβέστης εμπορεύτηκε συστηματικά σε άλλα νησιά και μέρη της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το ζήτημα προσεγγίζεται τόσο από την σκοπιά της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και των τεχνικών παραγωγής που υιοθετήθηκαν (τεχνολογία κατασκευής καμινιών, στάδια παραγωγής ασβέστη), όσο και από εκείνη της οργάνωσης της εργασίας (ομάδες εργασίας, έμφυλοι, ηλικιακοί και εργασιακοί καταμερισμοί, συνθήκες εργασίας). Επίσης, επιχειρείται να διερευνηθούν οι επιπτώσεις του φαινομένου (οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές κ.α.) και να συνδεθεί η παρουσία της συγκεκριμένης επαγγελματικής ομάδας με την ιστορία του νησιού.

Non-probability: Availability

Face-to-face interview

Identifier
DOI https://doi.org/10.17903/FK2/ZTXDJ8
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=f01410df6da84caf5bf875385c4fe9709c80444a86a7831f097905ed11d52e75
Provenance
Creator Παπαστεφανάκη, Λήδα; Μπαρδάνης, Μιχάλης; Γονατίδης, Γιάννης; Γεωργάκης, Βασίλης; Γιαννάκενας, Αλέξανδρος; Καλαμπόκης, Χάρης; Αποστόλου, Γιάννα
Publisher Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet
Publication Year 2022
OpenAccess true
Representation
Language Greek, Modern (1453-); Greek
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Αστυπάλαια; Greece