140214-89 Høbjerg

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1986-09-18: [Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] DJM 2138. Sb. 14.02.14; 88-94.I forbindelse med kommunalt kloakeringsprojekt fandtes 1 lergrav fra TNC, og 1 kogestensgrube dækkende over en brønd, 18 stolpehuller samt 2 lergrave. [Lokalitet B].1986-11-12: [Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] DJM 2138. Sb. 14.02.14; 88-94.Fundanmeldelse samt kort med fundsteder afsat, modtaget på N01 d. 12/11 1986. Bopladser, TNC, MN, YBR, VIK. Høbjerg. Sb. 14.02.14; 88-94. Fundsteder besigtiget d. 18/9 1986 af N. A. Boas, DJM. Udgravet d. 18/9 - 24/10 1986 af Lisbeth Wincentz, DJM. Egon Laursen, Grenaa; lodsejer. Grenaa Kommune, Grenaa; bygherre. Buur & Iversen, Grenaa; entreprenør.I forbindelse med kommunalt kloakeringsprojekt fra Høbjerg til Ålsø fulgte museet kommunens afdækning af et ca. 2 km. langt og 30 m. bredt tracé. Gennem ca. 1/3 af strækningen registreredes flg. anlægsspor. (Jvf. kortbilag).[[sb. 88]] A. Vikingetid?: 3 kogstensgruber.[[sb. 89]] B: TNC: 1 lergrav Vikingetid: 1 kogstensgrube (ca. 15x13 m.) dækkende over 1 brønd, 18 stolpehuller samt 2 lergrave (ca. 5x4 m.).[[sb. 90]] C: Vikingetid?: 1 kogegrube, 11 stolpehuller.[[sb. 91]] D: MN: 2 affaldsgruber. Vikingetid: 4 kogegruber, 1 brønd, 1 hegnsgrøft, 10 stolpehuller.[[sb. 92]] E: MN: 1 kulturlag (ca. 20x12 m.) med 2 affaldsgruber, 8 affaldsgruber, 2 gruber/fyldskifter. YBR: 1 affaldsgrube.[[sb. 93]] F: MN: 1 kulturlag (ca. 22x10 m.) med 3 affaldsgruber, 7 affaldsgruber, 10 gruber/fyldskifter.[[sb. 94]] G: YBR?: 4 brandpletter, 1 kogstensansamling, stolperække (10 stk.) UDATERET: 2 stolpehulsgrupper m. h.h.v. 6 og 4 stk.Vedlagt sagen:3 stk. avisudklip af sept. - okt. 1986 fra Djursland og fra Aarhuus Stiftstidende om DJM's udgravninger.1997 : [Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] DJM 2138. Sb. 14.02.14; 88-94.Fundberetning samt -dokumentation (fund-, anlægs-, tegnings- og fotoliste, signaturforklaring, fotografier (kopi), oversigts-, plan-, anlægs-, snit- samt profiltegninger), modtaget i 1997 på N01. Bopladser/gruber fra tragtbægerkultur, yngre bronzealder og vikingetid. Høbjerg. Sb. 14.02.14; 88-94. Undersøgt i 1986 af Lisbeth Wincentz, DJM.Vedlagt sagen:Fundanmeldelse modtaget d. 12/11 1986 på N01.1986-09-18: [Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] DJM 2138. Sb. 14.02.14; 88-94.I forbindelse med kommunalt kloakeringsprojekt fandtes 1 lergrav fra TNC, og 1 kogestensgrube dækkende over en brønd, 18 stolpehuller samt 2 lergrave. [Lokalitet B].1986-11-12: [Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] DJM 2138. Sb. 14.02.14; 88-94.Fundanmeldelse samt kort med fundsteder afsat, modtaget på N01 d. 12/11 1986. Bopladser, TNC, MN, YBR, VIK. Høbjerg. Sb. 14.02.14; 88-94. Fundsteder besigtiget d. 18/9 1986 af N. A. Boas, DJM. Udgravet d. 18/9 - 24/10 1986 af Lisbeth Wincentz, DJM. Egon Laursen, Grenaa; lodsejer. Grenaa Kommune, Grenaa; bygherre. Buur & Iversen, Grenaa; entreprenør.I forbindelse med kommunalt kloakeringsprojekt fra Høbjerg til Ålsø fulgte museet kommunens afdækning af et ca. 2 km. langt og 30 m. bredt tracé. Gennem ca. 1/3 af strækningen registreredes flg. anlægsspor. (Jvf. kortbilag).[[sb. 88]] A. Vikingetid?: 3 kogstensgruber.[[sb. 89]] B: TNC: 1 lergrav Vikingetid: 1 kogstensgrube (ca. 15x13 m.) dækkende over 1 brønd, 18 stolpehuller samt 2 lergrave (ca. 5x4 m.).[[sb. 90]] C: Vikingetid?: 1 kogegrube, 11 stolpehuller.[[sb. 91]] D: MN: 2 affaldsgruber. Vikingetid: 4 kogegruber, 1 brønd, 1 hegnsgrøft, 10 stolpehuller.[[sb. 92]] E: MN: 1 kulturlag (ca. 20x12 m.) med 2 affaldsgruber, 8 affaldsgruber, 2 gruber/fyldskifter. YBR: 1 affaldsgrube.[[sb. 93]] F: MN: 1 kulturlag (ca. 22x10 m.) med 3 affaldsgruber, 7 affaldsgruber, 10 gruber/fyldskifter.[[sb. 94]] G: YBR?: 4 brandpletter, 1 kogstensansamling, stolperække (10 stk.) UDATERET: 2 stolpehulsgrupper m. h.h.v. 6 og 4 stk.Vedlagt sagen:3 stk. avisudklip af sept. - okt. 1986 fra Djursland og fra Aarhuus Stiftstidende om DJM's udgravninger.1997 : [Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] DJM 2138. Sb. 14.02.14; 88-94.Fundberetning samt -dokumentation (fund-, anlægs-, tegnings- og fotoliste, signaturforklaring, fotografier (kopi), oversigts-, plan-, anlægs-, snit- samt profiltegninger), modtaget i 1997 på N01. Bopladser/gruber fra tragtbægerkultur, yngre bronzealder og vikingetid. Høbjerg. Sb. 14.02.14; 88-94. Undersøgt i 1986 af Lisbeth Wincentz, DJM.Vedlagt sagen:Fundanmeldelse modtaget d. 12/11 1986 på N01.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/115546/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/115546
Provenance
Creator Museum Østjylland
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Høbjerg
Temporal Coverage 3500 BC - 3301 BC; Stenalder; ATNC