060106-71A Pærehøiene

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1881 : To Stenhøie, som kaldes Pærehøiene; de ligge paa et høit Strøg hvor Egnen oprindelige maa have havt et vildt og uhyggeligt Udseende.Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer1985-05-06: Røse i ager, 1-1,5 x 10 m. Højest set fra V, lidt ujævnoverflade. Flere sten synlige på højen. V-del afpløjetSSØ-NNV.Ved V-fod henligger en gammel rulle pigtråd.Midt på højen ...... og lidt tjørn og hybenkrat. Ved NØ fodgammel eg.Tæt tjørnekrat på S og SV del af højen.N-del åben med græs og kun enkelte træer. Hele S og SV-sidenmed tæt bevoksning af lilla og gul lærkespore.Korkert afsætning på ........... kort.Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/887/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/887
Provenance
Creator Bornholms Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Pærehøiene
Temporal Coverage 1700 BC - 375 AD; Oldtid