DDI description: Experiences of Postal Voting in the 2019 Finnish Elections 2020-2021 DDI-kuvailu: Kokemuksia kirjeäänestämisestä Suomen vuoden 2019 vaaleissa 2020-2021 Experiences of Postal Voting in the 2019 Finnish Elections 2020-2021 Kokemuksia kirjeäänestämisestä Suomen vuoden 2019 vaaleissa 2020-2021 Kotini on vaalikoppini. Joustavien äänestysmuotojen merkitys yhdenvertaiselle poliittiselle osallistumiselle. Signed, Sealed and Delivered with Trust: Non-Resident Citizens' Experiences of Newly Adopted Postal Voting. Practicing Ballot Secrecy: Postal Voting and the Witness Requirement at the 2019 Finnish Elections.

DOI

Aineisto käsittelee ulkosuomalaisten äänioikeutettujen ajatuksia ja kokemuksia kirjeäänestämisestä Suomen vaaleissa. Aineisto koostuu sekä kirjallisista vastauksista että haastatteluista. Aineisto on kerätty osana Facilitating Electoral Participation from Abroad (FACE) -tutkimushanketta ja sitä on rahoittanut Suomen Kulttuurirahasto. Kirjoitusohjeiden ja haastattelukysymysten avulla kartoitettiin, mikä motivoi äänestämään, millaisia esteitä tai haasteita äänestämiseen liittyy ja miten äänestämistä voitaisiin helpottaa. Tarkastelun kohteena oli erityisesti kirjeäänestäminen uutena äänestystapana ja se, mitä kirjeäänestämisen mahdollisuus tarkoittaa ulkosuomalaisille. Kysymyksillä selvitettiin kokemuksia omatoimisen kirjeäänestyksen mieluisuudesta ja toimivuudesta, siihen mahdollisesti liittyvistä riskeistä sekä siitä, miten postiäänestyksen mahdollisuus on vaikuttanut äänestysaktiivisuuteen. Lisäksi selvitettiin, millainen vaikutus äänestysmuodolla on äänestämiskokemukselle ja mikä merkitys äänestämisen kokemuksella on. Taustatietoina ovat päivämäärä, aineistotyyppi, onko äänestänyt tai yrittänyt äänestää kirjeen välityksellä ja onko äänestänyt ennakkoäänestyspaikalla vuonna 2019. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata. Tämän kvalitatiivisen aineiston lisäksi hankkeessa kerättiin Tietoarkistoon arkistoitu kvantitatiivinen kyselyaineisto FSD3575 Ulkosuomalaisten poliittinen osallistuminen 2019.

The dataset consists of interviews with and self-administered written texts by Finnish expatriates on their attitudes towards and experiences with postal voting in Finnish elections. The data were collected as part of the Facilitating Electoral Participation from Abroad (FACE) research project, and the project was funded by the Finnish Cultural Foundation. The writing guidelines and interview questions charted the factors that motivated expatriates to vote, the obstacles and challenges expatriates associated with voting, and ways in which voting could be made easier. Postal voting was introduced as a new voting method during the 2019 Finnish parliamentary elections. The study examined how Finnish expatriates viewed postal voting and what their relationship to postal voting was. The questions investigated participants' experiences of the functionality of postal voting, possible risks associated with postal voting, and how the opportunity to use postal voting to vote had affected voter turnout. The impact that voting method had on the experience of voting was also examined. Background variables included the date of the interview/self-administered written text submission, the type of data (interview vs. self-administered written text), whether the participant had voted or attempted to vote using postal voting, and whether the participant had voted in advance at an advance polling station during the 2019 Finnish parliamentary elections. The data were organised into an easy to use HTML version at FSD. In addition to this qualitative dataset, a quantitative dataset (FSD3575 Political Participation of Finnish Expatriates 2019) that was produced as part of the FACE research project has also been archived at FSD. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

VerkkohaastatteluInterview.WebBased

Oma kirjoitus tai päiväkirja: sähköpostilla saatuSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Email

SähköpostihaastatteluInterview.Email

Telephone interviewInterview.Telephone

Web-based interviewInterview.WebBased

Self-administered writings and/or diaries: E-mailSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Email

E-mail interviewInterview.Email

Identifier
DOI https://doi.org/10.3389/fpos.2021.630001
Source http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-838-7
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=922e7c658f840a0670b09c82ff4bf791a8d446d3dec99ded035c3aaf5fa99a62
Provenance
Creator Peltoniemi, Johanna; Weide, Marjukka; Nemcok, Miroslav; Wass, Hanna
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2022
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Eurooppa; Aasia; Lähi-itä; Australia ja Oseania; Pohjois-Amerikka; Etelä-Amerikka; Europe; Asia; the Middle East; Australia and Oceania; North America; South America; Suomi; Finland