Veteranen Instituut, IPNV, interview 1213

In dit derde interview vertelt de geïnterviewde over zijn aankomst in Afghanistan. Hij was FP commandant. Hij kreeg daar te maken met verschillen in werkwijze en karakter tussen de land- en luchtmacht. De pelotonscommandant was jong en eigenwijs en dat zorgde voor irritatie. Hij vond het frustrerend dat er geen gebruik werd gemaakt van aanwezige ervaring, iedereen leek alles beter te weten op de base. Collega’s maakten weleens beschietingen of bomaanslagen mee, waarbij het spannend voor ze werd, hijzelf heeft daar niet mee te maken gehad, wel met dreiging. Contact met de media was er soms bij speciale aangelegenheden. Terugkijkend was het een kleine missie, hij zou het geen wederopbouw noemen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zhm-3cyh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-r64n-w7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46742
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities