Kyrkan i förorten - Religion och kyrka i nio bostadsområden 1980-1981

DOI

The object of the Suburbian Church project was to make the factors clear about the churches built in the suburbs during the period 1967-1978, the ideology behind their coming into being, their design and the ways they are used. In this part of the project the views of the residents in nine housing areas on new churches have been investigated. There are three types of opinions; firstly, general views on the suitability of various construction types; secondly, views on which activities could be allowed in church rooms; thirdly, views on desirable qualities of experience in new church rooms. The questionnaire furthermore contains items for validation of a new concept, that of ´folk church religiousness´.

Nio bostadsområden och deras invånare kom att utgöra urvalsram för undersökningen. Eftersom det eftersträvades att olika delar av landet var representerade, valdes bostadsområden över hela Sverige. Norrland representeras av Mjölkudden, som är en stadsdel i Luleå. Storstockholm ingår med tre områden, Valsta (nära Arlanda flygplats), Viksjö som är en del av Järfälla kommun, och Salem, då del av Botkyrka kommun, sedan 1 januari 1983 en egen kommun. Göteborgsregionen bidrar med områdena Bäve (i Uddevalla), Bjurslätt och Tynnered, Bjurslätt ligger i det inre av Göteborg, medan Tynnered är en del av Västra Frölunda. De resterande delarna av Götaland och Svealand representeras av områdena Råslätt i Jönköping och Västerstrand i Karlstad. Inom vart och ett av de utvalda områdena utvaldes slumpmässigt bland svenska medborgare i åldrarna 18-69 år ett antal personer. Eftersom områdena varierade ifråga om folkmängd, och eftersom det ansågs önskvärt att få åtminstone etthundra svar från varje område användes olika urvalskvoter i områdena, från 1:8 till 1:32.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/001624
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8b51d4529810a2936b94c3bd006267316656acdf848194ed49f54a5b4e9e345c
Provenance
Creator Straarup, Jörgen
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2013
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Humanities; Philosophy
Spatial Coverage Sweden; Sverige