Finnish Local Government Barometer 2000: Members of Municipal Councils

DOI

Kunnallisalan ilmapuntari 2000 kartoitti kunnan- ja kaupunginvaltuutettujen käsityksiä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista ja niiden parannuskeinoista, johtajien valintavasta, poliittisten päättäjien asemasta ja merkityksestä, kunnallisverotuksesta ja sen vastaavuudesta kunnan palvelutason kanssa. Lisäksi tiedusteltiin erilaisten kunnallisten palveluiden riittävyyttä. Valtuutettujen omia näkemyksiä kunnallishallinnosta ja kunnallisista palveluista, niiden laajuudesta, karsimistarpeesta, merkityksestä ja laadusta kysyttiin myös. Tiedusteltiin mm. onko valtiolla liiaksi määräysvaltaa, pitäisikö palveluita yksityistää tai siirtää vapaaehtoispohjalta toteutettaviksi ja onko valta todellisuudessa viranhaltijoilla vai luottamushenkilöillä. Vielä tiedusteltiin valtuutettujen käsityksiä eri tahojen, kunnallisten toimijoiden sekä eri sidosryhmien tosiasiallisesta vaikutusvallasta kunnallisessa päätöksenteossa. Valtuutetuilta kysyttiin ominaisuuksia ja luonnehdintoja, jotka kuvaavat heitä itseään. Heiltä kysyttiin myös tekijöitä, jotka ovat saaneet heidät mukaan kunnallispolitiikkaan. Taustamuuttujia olivat vastaajan sukupuoli ja puoluekanta sekä kunnan asukasmäärä ja maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee.

The survey charted Finnish municipal councillors' opinions on municipal affairs: administration, finances, decision-making, democracy, taxation, services, leadership, and the role of elected officials. The respondents were presented with a number of statements and asked whether they agree or not. One section pertained to the respondents' own characteristics, and what kind of issues they promote (e.g. privatisation of services or interests of minorities). Councillors were also asked why they had wanted to become involved in municipal politics and decision-making. Opinions of the sufficiency of certain municipal services were canvassed. The survey studied the respondents' views on which persons or bodies have real power in municipal decision-making, and what kind of municipal leadership system they would prefer. Background variables included the respondents' sex, party allegiance, municipality size, and region.

Ei tiedossaInformationNotAvailable

Information not availableInformationNotAvailable

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd1155
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1155
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=da9a91ff3fb3900c1c033ae9dfbb08e93a2057880abe24361bbb4be594d95a30
Provenance
Creator Kunnallisalan kehittämissäätiö; Foundation for Municipal Development
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2003
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland