Suomalaisten alkoholiasenteet 2008

Kyselyssä selvitettiin suomalaisten suhtautumista alkoholin kulutukseen ja erilaisiin alkoholipoliittisiin toimenpiteisiin viidentoista kysymyksen avulla. Kysymykset käsittelivät mm. alkoholin nykyistä kulutustasoa ja yleisiä asenteita sen käyttöä kohtaan, viranomaisvalvontaa, myyntiä, rattijuopumuksen rajaa, alkolukkoja, alkoholiveroa, alkoholin mainontaa, alkoholiteollisuuden osallistumista alkoholipoliittisten lakien ja asetusten valmisteluun, humalaisia yleisillä paikoilla sekä muiden ihmisten alkoholinkäytön aiheuttamaa turvattomuutta. Taustamuuttujina aineistossa on mm. vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, perheen päähenkilön ammatti, oma ammatti, työmarkkinatilanne, elämänvaihe, kotitalouden koko ja vuositulot, sekä asuinpaikka eri luokituksin.

The survey charted Finnish attitudes towards alcohol consumption and various alcohol political measures with the help of 14 questions. Questions covered, for example, the current level of alcohol consumption, general attitudes towards alcohol use, official supervision, selling alcohol, limit for drink driving, alcohol locks, alcohol tax, alcohol advertising, participation of alcohol industry in preparing alcohol-related laws and acts, drinking in public, and insecurity caused by other people's alcohol use. Background variables included the respondent's gender, age, education, occupational status, household composition, occupational status of the household head, employment status, household size, household annual income, and place of residence according to various classifications.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2415
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=a6c41c19b1b249be4ad4127e39e2a395fb57209f1ddb4e091e1424f8bd8284e7
Provenance
Creator Jyväskylän yliopisto. Terveyden edistämisen tutkimuskeskus; University of Jyväskylä. Research Centre for Health Promotion
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland