Literature review of the Scheldt estuary with emphasis on the biotic components

Literature review study in 1987 on biota of the Scheldt estuary. The data were digitized by VLIZ from the original report: Moerland, G. (1987). Het Schelde-estuarium: een literatuurstudie naar het ecosysteem met het accent op de biotische componenten. Westerschelde studies, 9. Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek: Yerseke. 71, 74 pp.

Identifier
Source https://data.blue-cloud.org/search-details?step=~0121B61E442FAC34F98AA88256F5880EF3479D77B07
Metadata Access https://data.blue-cloud.org/api/collections/1B61E442FAC34F98AA88256F5880EF3479D77B07
Provenance
Publisher Blue-Cloud Data Discovery & Access service; EurOBIS - EMODnet Biology
Contributor Delta Institute for Hydrobiological Research; Flanders Marine Institute (VLIZ)
Publication Year 2023
OpenAccess true
Contact blue-cloud-support(at)maris.nl
Representation
Discipline Marine Science
Spatial Coverage (-180.000W, -90.000S, 180.000E, 90.000N)
Temporal Point 1987-01-01T00:00:00Z