School, Bewegen en Sport

Onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen. In een dagboekje beschreven ruim 7.000 leerlingen van bijna 200 scholen 10 beweegrijke activiteiten. Beweeggedrag binnen en buiten de school is te vergelijken.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zxc-tjwd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-szvi-pa
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:48197
Provenance
Creator Mulier Instituut; Remko van den Dool
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor ZonMW
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Spss portable files
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland