Werkonderzoek 2022

Het Werkonderzoek 2022 betreft een enquêteonderzoek onder medewerkers in de publieke sector. Het onderzoek is een coproductie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het Kernrapport Werkonderzoek 2022. Dit rapport is online gepubliceerd op: https://www.venster.nl/venster-voor-medewerkers/instrumenten/werkonderzoek/ De resultaten van het Werkonderzoek 2019, staan op: https://www.venster.nl/venster-voor-medewerkers/instrumenten/werkonderzoek/werkonderzoek-2019/

Dit microdatabestand is samengesteld voor DANS in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze documentatie geeft een beschrijving van de variabelen die zijn opgenomen in het microdatabestand dat via DANS beschikbaar is gesteld. Dit DANS-Easy Werkonderzoek 2022 bestand wijkt (op onderdelen) af van het microdatabestand dat onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk is in de beveiligde microdata omgeving van het CBS. Voor nadere informatie microdata@cbs.nl.

Bij deze documentatie zijn de volgende bijlagen beschikbaar: • Dans_werkonderzoek2022waarden; • Dans_werkonderzoek2022variabeleninleesspecificaties_asc; • DANS_werkonderzoek2022MU_argus; • WERKonderzoek2022Routing schema's; • WERKonderzoek2022Vraagteksten • WERKonderzoek 2022_Externe_Onderzoeksdocumentatie_en_Kwaliteitsanalyse.pdf

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xhn-ke54
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-37-6rag
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:252136
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Centraal Bureau voor de Statistiek
Contributor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Rights holder Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf; http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sav; .sps; .dat; .csv; .xlsx; .asc
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Netherlands