Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1130

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1130.1 en 1130.2

1130.1 De geïnterviewde vertelt over zijn ongemakkelijke jeugd in Indië waardoor hij een moeilijke toekomst tegemoet ging. De geïnterviewde vertelt over zijn betrokkenheid bij het verzet tijden de bezetting. Hij schets het beeld van hoe mensen dingen te weten kwamen en illegaal dingen voor elkaar kregen. De geïnterviewde vertelt over de bevoorrading van de kampen. Ook juist de mensen buiten de kampen konden moeilijk aan eten komen. Er werd veel gesmokkeld. Na de bersiap tijd tekende de geïnterviewde voor Nieuw-Guinea.

1130.2 De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden in Makassar in verband met de aanleg van een nieuw vliegveld. De geïnterviewde kwam op verschillende plaatsen te werken. Hij schets de benauwende situatie, omdat hij de druk van het extremisme voelde maar nog geen mogelijkheid had om naar Nederland te gaan. Uiteindelijk kwam hij terecht in Nieuw-Guinea bij een gunstige werkgever. Tot aan de overdrachtsperiode in 1962 is de geïnterviewde hier werkzaam geweest.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-294-zpzq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0ac6-so
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47769
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea