Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2021

Aineisto sisältää tietoja valtiovarainministeriön julkisten hankintojen virallisessa HILMA-verkkopalvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) vuonna 2021 julkaistuista ilmoituksista. Hankintayksiköt ilmoittavat HILMAssa pääasiassa kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. Aineisto sisältää tietoja hankintailmoituksen numerosta, hankinnan kohteesta ja hankinnan tehneestä organisaatiosta. Lisäksi mukana on tietoja hankintailmoitustyypeistä, hankintayksiköiden luonteesta, hankintojen CPV-koodeista (Common Procurement Vocabulary -nimikkeistö) sekä hankintojen arvosta. Ilmoituslomakkeella esitettiin ns. tilastokysymyksiä, jotka liittyvät innovaatio- ja energiatehokkuusnäkökohtien sekä pk-yritysten huomioimiseen hankintamenettelyssä. Aineistossa on myös muuttujat aluekoodi (NUTS) ja ilmoituksen kieli.

The data contain announcements of public contracts published in the HILMA electronic notification system in 2021. Finnish procurement laws and EU public procurement directives require that contracting authorities advertise their public tenders for all procurements exceeding the threshold value. Public procurement notices contain information on the number and type of notice, date of publication, type of the contract, type of procurement procedure, type of the contracting authority, award criteria, common procurement vocabulary (CPV) code, and the value of the contract (if applicable). The questionnaire also contains statistical questions on the inclusion of innovation, energy efficiency, and small and medium-sized enterprises in the procurement process. The data also contain the variables regional classification (NUTS) and language of the announcement.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Yhteenveto, lyhennelmä tai tiivistelmäSummary

SummarySummary

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3720
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=29cc69e059cc4443d7996f42ecbd41a156d236b2b38540ec37186db7a325459d
Provenance
Creator Valtiovarainministeriö; Ministry of Finance
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2023
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).; The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Public Finance; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland