Puolueiden ajankohtaistutkimus 1976

Aineiston muuttujat kuvaavat seuraavia asioita: puolueiden imagot, järjestöjen jäsenyys, kiinnostuneisuus politiikasta, äänestämisen kannalta tärkeät tietolähteet, äänestäminen vuoden 1975 eduskuntavaaleissa, äänestysvarmuus, puoluevaihtoehdot, tyytyväisyys hallitukseen, uuden hallituksen muodostaminen, puolueita ja politiikkaa koskevat mielipiteet, yleinen taloudellinen tilanne, tulopoliittinen ratkaisu, väestön huolenaiheet, valtiovallan ja kuntien toiminta, puoluejärjestelmää koskevat mielipiteet, haastattelutilanteeseen liittyvät muuttujat, näytteen sosiaalinen rakenne.

The variables describe the following: image of the parties, membership in organisations, interest in politics, important information sources in view of voting, voting in the 1975 parliamentary elections, voting certainty, party choices, satisfaction in the government, forming of the new cabinet, opinions on parties and politics, overall economic situation, agreement reached through collective bargaining, and opinions on the party system. Some variables are connected with the interview situation and the social structure of the sample.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1003
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=a8ec1fc1f759e744197c4d9a0575beeb144b9663950ef73baf1040294a659708
Provenance
Creator Suomen Gallup; Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos; Gallup Finland; University of Helsinki. Department of Political Science
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 1999
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland