DDI description: Private Bills in the Finnish Parliament 1999-2014 DDI-kuvailu: Kansanedustajien eduskunta-aloitteet valtiopäivillä 1999-2014 Private Bills in the Finnish Parliament 1999-2014 Kansanedustajien eduskunta-aloitteet valtiopäivillä 1999-2014 Hallitus- ja oppositioryhmien suhde eduskunnassa II maailmansodan jälkeisellä ajalla 99 % raukeaa tai hylätään. Entä millaisia ovat hyväksytyt eduskunta-aloitteet? Yksinäisiä ratsastajia ja monenlaisia yhteistyöverkostoja. Kansanedustajien eduskunta-aloitteet 1999-2010 valtiopäivillä Kansalaisaloitteet ja eduskunta-aloitteet suomalaisessa lainsäädäntöjärjestelmassä Lonely Riders and Cooperation Networks. Member of Parliaments Private Motions in the Finnish Parliament 1999-2010 Täysistuntoäänestykset ja eduskunta-aloitteet The Conditional Effect of Personal Vote-seeking Behaviors on MPs Electoral Performance: Evidence from an Open-list PR System. Structure and evolution of a European Parliament via a network and correlation analysis Sponsoring Private Members' Bills in Finland and Estonia: The Electoral Context of Legislative Behavior.

Aineisto sisältää eduskunta-aloitteet vuosilta 1999-2014 (neljä täyttä vaalikautta). Aineistossa on tiedot aloitteen ensimmäisestä allekirjoittajasta sekä tiedot siitä, ketkä kansanedustajat ovat aloitteen allekirjoittaneet. Lisäksi aineistossa on aloitteen tyyppi, aloitteen numero, aloitteen tekovuosi, ensimmäisen allekirjoittajan puolue, tieto siitä, onko aloitteella enemmän kuin yksi allekirjoittaja, aloitteen otsikkoteksti, tieto siitä, mihin budjetin kohtaan aloite liittyy sekä aloitteen tekopäivämäärä. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, kaksi hanketta (professori emeritus Hannu Nurmi: MOPI- sekä PCRC-hankkeet), sekä Turun yliopisto, valtio-opin oppiaine.

This dataset contains information about all private bills and other motions made by Members of the Finnish Parliament in 1999-2014 (four full parliamentary terms, four years each). Motions that Members of Parliament can make include motions for debate, legislative motions, budget iniatives, supplementary budget iniatives, and petitionary motions. The following information is included in the data: type of the motion, id number of the motion, the year the motion was made, the first signatory to the motion, party of the first signatory, title of the motion, section of the state budget, date of the motion, and other signatories to the motion. The project was funded by the Academy of Finland, professor emeritus Hannu Nurmi's project "Models of Political Institutions" (MOPI), the Public Choice Research Centre (PCRC) at the University of Turku, and the department of Political Science at the University of Turku.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Kooste- tai synteesiaineistoCompilationSynthesis

Compilation/SynthesisCompilationSynthesis

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3168
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=6da3c1ea6978f4f5c2fb1b0a50648903f84061d8c8481a33cd9ef05ce8b34f0b
Provenance
Creator Pajala, Antti; Kause, Tomi
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2018
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland