Ulkomaanuutistutkimus 1995

Tutkimusaineisto on Suomen osuus kansainvälisestä ulkomaanuutistutkimuksesta. Aineistoon valittiin sanomalehtien, television ja radion jutut, jotka liittyivät jollakin tavoin ulkomaihin. Mukana ovat niin uutiset ulkomaan tapahtumista kuin uutiset Suomen tapahtumista, joihin ulkomaat tai ulkomaalaiset liittyvät. Tutkituista sanomalehdistä (Helsingin Sanomat, Aamulehti, Hufvudstadsbladet, Savon Sanomat ja Kansan Uutiset) mukaan otettiin koko aineisto erilaisia luetteloita, sarjakuvia ja mainoksia lukuunottamatta. Television ja radion aineistosta (Radio Suomi, TV1:n pääuutiset ja MTV3:n Kymmenen uutiset) mukana oli ainoastaan varsinaisessa uutislähetyksessä ollut aineisto. Aineisto koodattiin kansainvälisen tutkimuksen koodausohjeiden mukaisesti. Uutisista tutkittiin mm. uutisten tyyppiä, laajuutta, uutislähteitä, uutisaiheita, uutisissa esiintyviä toimijoita, kirjeenvaihtajan sukupuolta, uutisten maantieteellistä levinneisyyttä ja sanomalehtiuutisten osalta lisäksi sitä, missä lehden osassa uutinen esiintyi.

The material is the Finnish contribution to an international study on foreign news. The material was news items with a bearing to foreign countries in newspapers, television and radio. News about events abroad and events in Finland, which were connected either with foreign countries or foreigners, were included. In the newspapers studied (Helsingin Sanomat, Aamulehti, Hufvudstadsbladet, Savon Sanomat, and Kansan Uutiset) all material was taken into account, apart from different lists, cartoons and advertisements. In the television and radio material (Radio Suomi, the main news broadcast of TV1 and 10 o'clock news of MTV3), only the items which featured in the actual news broadcast were included. The material was coded in accordance with international coding instructions. In the news, objects of study were the type and scope of the news, news sources, news topics, actors featuring in the news, gender of the correspondent, geographical extensiveness of the news and in newspaper news, in which part of the paper the news was published.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kooste- tai synteesiaineistoCompilationSynthesis

Compilation/SynthesisCompilationSynthesis

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1025
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=81ad6288d63b4228ed3545cf1df2e499487eaa38920622cedf0adf3489fc1aac
Provenance
Creator Nordenstreng, Kaarle; Pietiläinen, Jukka
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 1999
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland