Getuigen Verhalen, Het Molukse perspectief in oorlogstijd, interview 31

Geïnterviewde 31 is geboren op 8 december 1920 in Ambon, Molukken, Indonesië. Ze groeide op in een gezin met vijf kinderen, waarvan zij de derde was. Haar vader was onderwijzer en zij ging in Ambon naar school. Na de lagere school volgde ze een naaicursus. Met het verdiende geld kon ze voor een uur ‘chauffeuren’. Naast deze hobby zong ze ook graag in een band. Toen de oorlog uitbrak, vluchtte het gezin van de ene naar de andere plek. Voor vluchtelingen werden buiten de stad barakken gebouwd. In zo’n barak hebben ze even gewoond. Voor hen was het erg moeilijk om aan eten te komen. Mensen kregen hongeroedeem, aten dingen die ze anders niet zouden eten.

Ze kreeg werk bij een Japans bedrijf, waarvoor ze salaris kreeg. In 1946 trouwde ze, en met haar man, die ambtenaar was, ging ze naar Irian. Nog voor de RMS oorlog uitbrak, keerden ze terug naar Ambon. Weer was het moeilijk om aan voedsel te komen, weer moest er gevlucht worden. Tijdens de laatste onrust op Ambon de ‘kerusuhan’ in 1999, moest ze haar huis wederom verlaten. De rellen braken uit terwijl zij op visite was vanwege het einde van de ramadan. Ze wist toen nog niet dat het meer dan negen jaar zou duren voordat ze terug zou keren naar haar eigen huis.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zf5-4khu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-a3u-3l4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41446
Provenance
Creator Museum Maluku (MuMa) ©; Vreeswijk-Manusiwa, J.M.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; avi; doc; pdf
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Indonesië; Molukken; Ambon; Indonesia; the Moluccas