DDI-kuvailu: Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 1998: syksy DDI description: Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 1998: Autumn Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 1998: syksy Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 1998: Autumn Suomalaisten turvallisuuspoliittisten mielipiteiden kehitys 1990-luvulla MTS-tutkimukset 1998

Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteina olivat mm. kansalaisten käsitykset ulkopolitiikan hoidosta ja aseellisesta maanpuolustuksesta. Vastaajalta kysyttiin myös henkilökohtaista mielipidettä sotilaallisesta liittoutumisesta, puolustusvoimille myönnettävistä varoista, kotimaisesta puolustusvälineteollisuudesta, asevelvollisuudesta sekä Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen vaikuttavista ilmiöistä. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, sosiaaliryhmä, koulutus, asuinpaikka ja asuinalue.

The survey studied Finnish citizens' views on, for example, armed defence and the country's foreign policy. The respondents were also asked to state their personal opinions on military alliances, Finnish Defence Forces funding, domestic defence industries, and the conscription army. Background variables included the respondent's gender, age group, economic activity, type of municipality of residence, basic education, vocational education, household gross income, number of children, number of household members, region and province of residence, which party R would vote for if the parliamentary elections were held at that time, and which party R had voted for in the 1996 municipal elections.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1168
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5ba5ec2a78595b87febc54c95b2ccb7ca2d5c72eb878139e6bba997fdc44e292
Provenance
Creator Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS); Advisory Board for Defence Information (ABDI)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2001
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland