Helsingin Sanomien homoseksuaalisuusmaininnat joulukuu 2002-helmikuu 2003

Aineistona ovat Helsingin Sanomissa (** painoksessa) julkaistut homoseksuaalisuusmaininnat joulukuussa 2002 - helmikuussa 2003. Jokaisesta kuukaudesta on tehty yhteenveto siitä, kuinka monta homoseksuaalisuusmainintaa sisältävää juttua lehdessä on julkaistu ja missä lehden toimituksellisessa osiossa ne sijaitsevat. Kustakin jutusta on lisäksi kirjattu julkaisupäivä, sivu, lehden toimituksellinen osio, jutun otsikko, jutun kirjoittaja. Erikseen on vielä kirjattu auki ne lauseet (enintään kolme), joissa homoseksuaalisuusmaininta esiintyy, sekä maininnassa käytetyt homoseksuaalisuuskäsitteet. Aineistossa esiintyy yli 70 erilaista kielellistä tapaa käsitteellistää homoseksuaalisuutta.Aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian SYREENI-tutkimusohjelmaan kuuluvaa tutkimusprojektia Marginalisoidut seksuaalikulttuurit: Seksuaalisen toiseuden rakentaminen ja purkaminen (hankenumero 50400).

A case study on references to homosexuality in Finland's leading national newspaper Helsingin Sanomat between December 2002 and February 2003. There is a monthly summary of how many times homosexuality had been mentioned and in which section of the newspaper. More detailed information on the references to homosexuality, and on the story/article/news item in which they appeared are also provided. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kooste- tai synteesiaineistoCompilationSynthesis

Compilation/SynthesisCompilationSynthesis

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1304
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=304c82d12a2e0ca5f5103c39e021753019237ac07b9a40cefe69940d24ff8579
Provenance
Creator Juvonen, Tuula
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2003
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland