DDI-kuvailu: Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 1992: hävittäjätutkimus DDI description: Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 1992: Interceptor Survey Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 1992: hävittäjätutkimus Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 1992: Interceptor Survey MTS-tutkimukset 1990-1997

Vastaajilta kysyttiin suhtautumista Suomen ilmavoimien torjuntahävittäjähankintaan. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, asuinpaikka, koulutus, ammatissa toimiminen, talouden koko, lasten lukumäärä ja puoluekanta.

In this study, the respondents' attitudes towards the interceptor acquisition by the Finnish Air Force were probed. Background variables included the respondent's sex, year of birth, marital status, place of residence, education, occupation, household size, number of children, and political views.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1158
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5ac5483b093e404ac9108a051c4acd3e232ab80f05aa975c33db2c4b530fa6ff
Provenance
Creator Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS); Advisory Board for Defence Information (ABDI)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2001
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland