Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0023

De geïnterviewde werd in 1926 geboren in Rotterdam. Gedurende de bezetting heeft hij circa twee weken gewerkt in loods 24. Dit was een verzamelpunt voor Joden uit Rotterdam en het gebied ten zuiden van de havenstad. Hij heeft gedurende zijn werkzaamheden als loodgieter gezien hoe hier talloze Joden verzameld werden en op transport gesteld werden. Hij gaat specifiek in op de houding van de Joden. Voor een Joodse man uit de loods heeft hij een pakketje weggebracht naar, waarschijnlijk, een onderduikadres in Rotterdam.

The interviewee was born in Rotterdam in 1926. During the occupation he worked at Loods 24 for about two weeks. Loods 24 was an assembly point for Jews in Rotterdam and the area south of the harbour city. During his work as a plumber he saw how countless Jews were gathered and transported there. He specifically mentions the attitude of the Jews. He delivered a package for one Jewish man to what was probably an address where other people were in hiding in Rotterdam

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xvb-ebx5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-g2z-k8i
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41677
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuys, camera; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/word; video/H264; text/pdf; image/jpg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Rotterdam