Veteranen Instituut, IPNV, interview 1147

De geinterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Voormalig Joegoslavie en Afghanistan. De geinterviewde vertelt over zijn opleiding, hij kwam bij de artillerie. Hij vertelt over zijn taak in SFOR 3. De uitzending was voor geinterviewde redelijk ontspannen. Hij gaat in op het onpartijdig blijven tijdens de missie. Voor Afghanistan vond de geinterviewde zijn eenheid nog niet geschoold maar toch ging de uitzending door. De geinterviewde werd geplaatst in Deh Rawood. De spanning liep hoog op tijdens de uitzending. Elke nacht werd deze buitenpost aangevallen door de Taliban. De geïnterviewde uit zich kritisch over de organisatie van de Nederlandse hoogste leiding. De communicatie ging moeizaam en de gevaren werden steeds groter. De Nederlanders zorgden daarom voor onderstuening van de Amerikanen en vice versa. Het gevecht werd van bovenaf genegeerd. De geinterviewde vertelt over een aanval waarna hij zelf het initiatief nam om de Taliban met mortieren te beschieten. De uitzending was heel zwaar, wat leidde to gezondheidsklachten. Tot slot vertelt de geinterviewde over zijn vertrek bij Defensie en gaat in op zijn waardevolle ervaringen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xme-3cs7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-r4g-ltt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42529
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Afghanistan; Deh Rawood; Nederland