Finnish Attitudes to Rescue Services, Safety and Emergencies 2007

DOI

Tutkimus kartoittaa väestön käsityksiä ja tietoja pelastustoimesta ja pelastustoimen palveluista. Tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa suomalaisten turvallisuuskäsityksistä, varautumisen tasosta ja pelastusalan tiedottamisen tehokkuudesta. Tutkimus käsittää kuusi pääosiota, joissa tarkastellaan 1) kansalaisten käsityksiä asuinkuntansa pelastusjärjestelmästä, 2) vastaajien näkemyksiä todennäköisyydestä, että he joutuisivat seuraavan vuoden aikana onnettomuuteen, 3) kansalaisten turvattomuuteen liittyviä asenteita ja kokemuksia, 4) kansalaisten varautumista onnettomuus- ja vaaratilanteisiin, 5) kansalaisten toimintaa hätätilanteissa sekä 6) mistä kansalaiset saavat tietoa pelastustoimen asioista. Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, ammattiryhmä, asuinseutu, koulutus, tuloluokka, elinvaihe, talouden koko, lapsiluku, työelämään osallistuminen ja äänestyskäyttäytyminen.

The respondents were asked to assess the likelihood of them experiencing or being affected by different accidents, disasters and conflicts (e.g. traffic accident, fire, accident at home, environmental disaster, nuclear war) in the following 12 months. Opinions where charted on the performance of rescue services, public services that could be cut down on, and the efficiency of rescue services in different accidents and crisis situations (e.g. traffic accident, flood, nuclear accident, industrial fire). Relating to emergency preparedness, the respondents were asked how useful they considered different preventive measures and devices (e.g. fire detector, public shelter, evacuation plans), and which measures they had taken to prepare for emergencies (e.g. had iodine tablets/first aid kit/evacuation plan at home, had completed a first aid course, had fire extinguishing equipment at home). Factual knowledge was tested with questions about the emergency phone number, steps to take during an emergency population warning and a fire, information to provide when calling the emergency number, and measures to take when clothing catches fire. The respondents were asked where they had received information on matters related to rescue services, and on which matters they wished to have more information. Questions about accidents at home charted knowledge of the number of home and leisure-time accidents annually as well as information received on home accident prevention and opinions on the institution primarily responsible for teaching children accident prevention. The respondents were asked whether a fire safety inspector had visited their house/apartment in the previous 12 months and if so, whether they considered the inspection useful or not. Knowledge of the emergency number awareness campaign was charted as well as satisfaction with chimney sweep services (respondents who had used the services). Background variables included, among others, the respondent's gender, age, economic activity and occupational status, municipality type, education, household composition, region of residence, and political party choice in parliamentary elections as well as whether the respondent was the person with the highest income in the household, gross income of the household, number of children in the household and their ages.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2967
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2967
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=7caf07429a2dd72f6dcf60e9e897597a317388cb228a8d0841e85f006bae03d5
Provenance
Creator Sisäministeriö. Pelastusosasto; Ministry of the Interior. Department for Rescue Services
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2015
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland