230105-89 Karlsminde Fyr

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1908 : Rund høj (grå) syd for Karlsminde fyr - overpløjet og stærkt udjævnet.1908 : Rund høj (grå) syd for Karlsminde fyr - overpløjet og stærkt udjævnet.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/119222/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/119222
Provenance
Creator Museum Sønderjylland
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Karlsminde Fyr
Temporal Coverage 250000 BC - 1066 AD; Oldtid; OXXX