Pääkaupunkiseudun viiden suurimman vieraskielisen ryhmän arvot, asenteet ja identiteetit 2018-2019

Aineisto käsittelee pääkaupunkiseudun viiteen suurimpaan vieraskieliseen vähemmistöön kuuluvien henkilöiden arvoja ja identiteettiä eli sitä, millaisina he näkevät itsensä joko yksilöinä tai osana erilaisia ryhmiä. Aineistossa on vastaajina seuraavien kieliryhmien edustajia: venäjänkieliset, vironkieliset, englanninkieliset, somalinkieliset ja arabiankieliset. Tutkimuksen ovat rahoittaneet e2 Tutkimus, Suomen Kulttuurirahasto, oikeusministeriö sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. Aluksi vastaajilta kysyttiin tietoja heidän alkuperästään ja asumisajasta Suomessa. Vastaajilta tiedusteltiin heidän identiteetistään osana vieraskielistä ryhmää ja suomalaista yhteiskuntaa sekä erilaisten asioiden tärkeydettä identiteetin kannalta. Seuraavaksi vastaajaa pyydettiin ottamaan kantaa erilaisiin pääasiassa omaa itseä, suomalaisuutta ja suomalaista yhteiskuntaa koskeviin väittämiin. Lopuksi vastaajan tuli arvioida erilaisten asioiden (kuten varakkuus, terveys ja tasa-arvo) tärkeyttä itselleen sekä sitä, missä määrin vastaaja luottaa erilaisiin tahoihin (esimerkiksi presidentti, poliisi, pankit) Suomessa. Taustamuuttujina aineistossa ovat muun muassa ikäryhmä, syntymämaa, sukupuoli, ammattiasema, kouluvuosien määrä, korkeimman tutkinnon suoritusmaa, kotitalouden tämänhetkinen elämäntilanne, Suomeen muuton syy, kotona käytettävät kielet sekä suomen, englannin ja ruotsin kielen taitotaso.

The survey studied the values and identities of the five main linguistic minorities, Russian-, Estonian-, Somali-, English- and Arabic-speaking people, in the Helsinki capital region. The main theme of the survey was the self-image of the respondents as an individual and as part of different groups. The study was funded by E2 Research, Finnish Cultural Foundation, Ministry of Justice, and the cities of Helsinki, Espoo and Vantaa. First, the respondents were asked how many years they had lived in Finland and where they or their family were originally from. National identity was surveyed with questions on how the respondents viewed their nationality and whether they felt they were a part of Finnish society. Questions also focused on the significance of various regional and social factors, such as the respondent's current area of residence, being a European citizen, level of education, and cultural traditions, as contributors to the respondent's identity. The respondents were also asked to describe their family's social class during their childhood (e.g. whether their family was a working or middle class family). Next, the respondents' views on several statements were surveyed. The statements included, for example, whether the respondent thought that being Finnish was connected to one's ethnic background, that the media portrayed representatives of their minority group too negatively, and that Finland needs strong leadership so that social problems can be fixed without compromises. The importance of several things for the respondents, such as power, wealth, equality, and forgiveness, was charted. The respondents were also asked to consider what was extremely important for them in their life (e.g. health, love, children, traditions, safety and security). Finally, the respondents' trust in various authorities and organisations in Finland, such as the President, the justice system, banks, and large corporations, was examined. The respondents' trust in individuals was also charted. Background variables included, among others, the respondent's age group, gender, economic activity and occupational status, number of completed school years, country where R completed their highest level of education, household composition, mother tongue, which language R spoke at home, and the main reason why R moved to Finland.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Kasvokkainen haastattelu: tietokoneavusteinen (CAPI tai CAMI)Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI

Face-to-face interview: Computer-assisted (CAPI/CAMI)Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3448
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8145c2df1f8f4cb3b00160d36acf55f1bcc2b40cd5bb0defd76d2633ea20ccb2
Provenance
Creator E2 Tutkimus; Suomen kulttuurirahasto; Helsingin kaupunki; Vantaan kaupunki; Espoon kaupunki; Oikeusministeriö; E2 Research; Finnish Cultural Foundation; City of Helsinki; City of Vantaa; City of Espoo; Ministry of Justice
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2021
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Linguistics; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Helsinki; Espoo; Vantaa; Finland; Helsinki; Espoo; Vantaa; Suomi; Finland