DDI-kuvailu: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 DDI description: The First Decade of Naistutkimus - Kvinnoforskning (Women's Studies) Magazine 1988-1997 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 The First Decade of Naistutkimus - Kvinnoforskning (Women's Studies) Magazine 1988-1997

Aineisto sisältää listauksen Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden teksteistä vuosilta 1988-1997. Aineistoon on tallennettu artikkelin nimi, tekijät, tekijöiden organisaatiot, oppiaineet ja laitokset, oppiarvo ja asema, artikkelin julkaisuvuosi, lehden numero, lehden sivunumero, lehden osio, artikkelin aihepiiri, kieli sekä lisätietoja. Aineiston ovat koonneet naistutkimuksen kurssin opiskelijat syksyllä 2008 Jyväskylän yliopistossa.

The dataset contains a listing of articles in Naistutkimus - Kvinnoforskning (Women's Studies) Magazine published in the years 1988-1997. The data include the article's name and authors, the authors' organisation, subject and department, university degree and job title, the article's publication year, magazine issue number, page number and section, the article's topic, language and further information.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Kooste- tai synteesiaineistoCompilationSynthesis

Compilation/SynthesisCompilationSynthesis

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2404
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=1ae808da456c63b77a98e2a4c5724a6aab0a151ac84a2aebcfe748d9aee3fadb
Provenance
Creator Juvonen, Tuula
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2012
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland