Tampere Praksis: Group Discussions on Success Stories in Social Work 2012-2013

DOI

Aineisto sisältää Tampereen Eteläisen lapsiperheiden sosiaaliaseman työntekijätiimien litteroituja ryhmäkeskusteluja. Osallistujat keskustelevat keskenään vapaamuotoisesti työssään onnistumisesta työntekijän ja ammattiryhmänsä näkökulmasta. Ryhmäkeskustelujen ryhmät rakentuvat kukin tietyn ammattiryhmän (sosiaalityöntekijät, avotyöntekijät, perhetyöntekijät) edustajista. Sosiaaliaseman jokaisella ammattiryhmällä on omat työntekijätiiminsä. Sosiaalityöntekijöillä on poikkeuksellisesti kaksi työntekijätiimiä, Hervannan ja Hatanpään työntekijätiimit, joiden jako perustuu asiakkaiden alueelliseen erotteluun. Keskustelut toteutettiin siten, että tiimeille lähetettiin etukäteen keskustelunohjeistus, jonka laatijana toimi Praksis-tiimin kehittäjäsosiaalityöntekijä. Ohjeistuksen mukaan keskusteluun tuli virittäytyä lukemalla työntekijöiden kirjoittamat onnistumisen tarinat. Ohjeistuksessa keskustelua ei ohjattu tarkoin kysymyksin. Tutkijat eivät olleet itse mukana ryhmäkeskusteluissa. Ryhmäkeskustelut dokumentoitiin toimittamalla keskustelijoille nauhuri ja antamalla ohjeistusta sen käyttöön. Keskustelijoilta ei kerätty yksilökohtaisia taustatietoja, vain keskustelijoiden ammattinimike on tiedossa.

The data contain the transcripts of four focus group discussions. The participants were staff members of a social welfare office for families with children in Tampere, Finland. In two discussions, the participants were social workers, in the third family workers and in the fourth open care workers. Before the audio-recorded discussions took place, each focus group received examples of success stories in their work, written by the participants themselves, along with instructions for the discussions. The discussions were unstructured and only the focus group participants were present. In the discussions, the success stories were discussed, other successes were brought forward, and the participants also discussed what kind of thoughts and feelings about their work the stories had triggered. Discussion also covered what could be regarded as success in the social work with families with children. Background information consists of the job title of the participant. The data were anonymised by the data collectors before archiving. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kohderyhmäkeskustelu: kasvokkainen keskusteluFocusGroup.FaceToFace

Face-to-face focus groupFocusGroup.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2845
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2845
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013052811300
Related Identifier https://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20190087
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=c2b9b775e549dc6cf6bbe2cce7e751f88201c97d14664df1f50437aa406cdd7b
Provenance
Creator Tampere Praksis; Tampere Praksis Project
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2013
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Tampere; Finland; Tampere; Suomi; Finland