Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007

Aineisto sisältää tiedot HILMA-hankintailmoitusjärjestelmässä (www.hankintailmoitukset.fi) julkaistuista ilmoituksista. Aineisto on koottu julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamien hankintayksiköiden laatimista ja HILMAssa julkaistuista hankintailmoituksista. Aineisto sisältää tiedot hankintailmoituksen numerosta, hankinnan kohteesta ja hankinnan tehneestä organisaatiosta. Lisäksi mukana ovat tiedot hankintailmoitustyypeistä, hankintayksiköiden luonteesta, hankintojen cpv-koodeista sekä ilmoitustyypistä riippuen hankintojen ennakoidusta arvosta tai toteutuneesta arvosta.

The data contain announcements of public contracts published in the HILMA electronic notification system in 2007. Finnish procurements laws require that contracting authorities advertise their public tenders for all procurements exceeding the threshold value. Public procurement notices contain information on the number and type of notice, publication date, object of the contract, procurement procedure to be used, type of contracting authority, award criteria, common procurement vocabulary (CPV) code, and the value of the contract.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Yhteenveto, lyhennelmä tai tiivistelmäSummary

SummarySummary

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2634
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ef9f126211455ea30f6ad82a7c8492d07fd9e3e49641f897cdeb827d34bd8c84
Provenance
Creator Työ- ja elinkeinoministeriö. Työelämä- ja markkinaosasto; Ministry of Employment and the Economy. Labour and Trade Department
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2011
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).; The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Public Finance; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland