Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0005

De geïnterviewde werd geboren op 16 april 1919 in Nederlands-Indië. Hij was vanaf het begin tot het eind werkzaam en woonachtig in kamp Westerbork, waar hij werkte voor het distributiekantoor. Vanuit die positie wist hij vele Joden van de transportlijsten te krijgen. Tevens hielp hij Joden uit het kamp te ontsnappen en was hij lid van het verzet. Hij spreekt uitvoerig over zowel Dischner als Gemmeker. Ook de bewaking van de Grüne Polizei, de Ordnungdienst en de marechaussee komen uitvoerig ter sprake. Hij was tevens getuige van veel transporten richting het oosten en schetst een goed beeld van het kamp. Hij heeft de bevrijding van het kamp voorbereid en nam de leiding van het kamp over nadat Gemmeker het kamp had verlaten. Daarnaast komen in dit interview nog tal van onderwerpen en anekdotes aan bod aangaande het kampleven in Westerbork en daarbuiten.

The interviewee was born on April 16, 1919 in the Dutch Indies. He lived and worked in camp Westerbork as long as it existed and worked for a distribution office. Through his position, he was able to get Jews off the transport lists. He also helped Jews to escape and was a resistance fighter. He talks extensively about the SS officers Dischner and Gemmeker. He also mentions the guarding by Grüne Polizei, Ordnungdienst and military police. He witnessed many transports and is able to give an impression of the camp. He helped organise the liberation of the camp and took control after commander Gemmeker had left. This interview covers many subjects and includes anecdotes about daily life in Westerbork but also outside the camp.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zxz-6cv5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-oxy-te4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41662
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuys, camera; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/H264; text/word; text/pdf; image/jpg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederlands-Indië, Delfzijl, Rotterdam, Westerbork