Svensk-romska ordlistor

DOI

Swedish-Romani Glossary is a collection of glossaries between Swedish and different Romani dialects. The glossaries are made with the aim of aiding individuals who need to orientate in Swedish society. Certain words and terms are unique to Swedish society in particular and therefore require specific translations to Romani. They dialects of romani included in the dataset are Arli, Kalo, Kelderasch and Lovari. There is a total of 14 glossaries included in the dataset. Some glossaries only contain Swedish and single Romani dialects while others include Swedish and multiple romani dialects combined into one file.

Svenska-romska ordlistor är en samling ordlistor mellan svenska och olika romska dialekter. Ordlistorna är ämnesinriktad på samhällsord, det vill säga ord för den som vill orientera sig i det svenska samhället. Det rör sig till viss del om ord och begrepp som är unika för det svenska samhället och som därför kräver särskilda översättningar. Dom romska dialekterna som förekommer i datamängden är arli, kalo, kelderasch och lovari. Totalt ingår 14 ordlistor. Vissa ordlistor i materialet består av svenska och en romsk dialekt medans andra innehåller svenska och flera romska dialekter i samma fil.

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=559a13d08c2d899f14268a87030b3d54ee64f3b4072d5dee16556caf0911cb06
Provenance
Creator Institute for Language and Folklore; Institutet för språk och folkminnen
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2023
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Humanities; Linguistics; Natural Sciences