Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1098

De geïnterviewde vertelt over zijn jeugd in Indië. Zijn vader werkte bij een onderneming. In de jaren 30 ging de geïnterviewde naar Nederland waar hij een opleiding volgde. Nadat hij oorlogsvrijwilliger was geweest tekende hij bij om terug naar Indië te kunnen. De geïnterviewde vertelt over zijn functies en gaat in op het Nederlandse beleid in Indië.Hij heeft bezwaren tegen de manier waarop de soevereiniteitsoverdracht heeft plaatsgevonden. De geïnterviewde en zijn vrouw zijn uit Indonesië vertrokken omdat zij de situatie die toen was ontstaan niet meer aankonden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x5b-btke
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wdok-c7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47293
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië