Sexual Autobiographies of Estonians 1996

DOI

Aineisto on osa Suomessa, Virossa ja Pietarissa "Mosaic life. Upbringing, gender and sexuality in Finland, the Baltic countries and St. Petersburg" -tutkimusprojektin toteuttamien omaelämänkertakirjoituskilpailujen antia. Kisan nimenä Virossa toimi "Eesti elulood" ja järjestäjänä Viron Elämäkertaseura yhdessä Helsingin yliopiston Sosiaalipolitiikan ja Sosiologian laitosten kanssa. Omaelämänkerrat kuvailevat erilaisia rakkauskäsityksiä, virolaista perhe-elämää, seksuaalitiedon välittymistä sukupolvien välillä, sekä epätavallisia alakulttuureja. Lehdissä, sekä useissa akateemisissa instituutioissa lentolehtisinä julkaistussa kirjoituskutsussa tutkijat ohjeistivat kilpailuun osallistuvia kertomaan elämästään, tunteistaan, toiveistaan ja huolistaan autenttisesti ja vilpittömästi, aivan kuin läheiselle ystävälleen. Ohjeistuksessa pyydettiin myös kattamaan tekstissä kirjoittajan kaikki elämänvaiheet lapsuuden lääkärileikeistä teini-iän ongelmiin, koulutukseen, työuraan, aikuisiän avioliittoihin, rakkaussuhteisiin, vanhuuden tuomiin muutoksiin rakkaus- ja seksisuhteessa, henkilökohtaisiin tuntemuksiin yksinäisyydestä sekä työn yhdistämisestä rakkauselämään. Kilpailun yhteyteen lisättiin myös muutamia kysymyksiä pornografiasta ja prostituutiosta. Aineisto koostuu yhteensä 35 englanniksi käännetystä rakkauselämänkerrasta. Lisätietoa kilpailun kirjoituskutsusta saat katsomalla aineiston FSD2549 kuvailutietojen yhteydessä olevaa kirjoituskutsua. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

This qualitative dataset contains Estonian autobiographies, received through a biography writing competition conducted by the research project "Mosaic life. Upbringing, gender and sexuality in Finland, the Baltic countries and St. Petersburg". The competition announcement was published in 17 newspapers in Estonia and in addition, leaflets were distributed in various academic institutions. In the announcement, the researchers specified what kind of issues they were interested in, and instructed participants to write authentically and honestly about their life, as if they were writing to a close friend. The dataset consists of 35 biographies translated from Estonian into English. Similar competitions were held in Finland and St. Petersburg (Russia) (see FSD2549). The biographies describe people's concepts of love, Estonian family life, childhood and adulthood, whether sex was talked about at home and school, sexual experiences over the lifetime, importance of sex in the participants' lives, factors influencing their love and sexual life, marriages and other love relationships, experiences of loneliness, combining love and work, and unusual subcultures. The writing instructions also included a couple of questions related to pornography and prostitution. The dataset is only available in English.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Oma kirjoitus tai päiväkirjaSelfAdministeredWritingsAndDiaries

Self-administered writings and/or diariesSelfAdministeredWritingsAndDiaries

Identifier
DOI https://doi.org/10.7560/JHS28202
Source http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3330-4
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0121ee05525484b1c7b0e3e2d0f6fc060beaff546f58a76445d2293bda0c5840
Provenance
Creator Haavio-Mannila, Elina; Roos, J.P.
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Viro; Estonia; Viro; Estonia