Tijdsbestedingsonderzoek 2016 -TBO 2016

Het tijdsbestedingsonderzoek is een vijfjaarlijks onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Het onderzoek bevat naast achtergrondvragen algemene vragen over tijdsbesteding. Bovendien wordt de respondent gevraagd om gedurende één week in een dagboek bij te houden aan welke activiteiten dat besteed is. In 2006 is het TBO voor het eerst uitgevoerd conform de richtlijnen voor tijdsbudgetonderzoeken van Eurostat (HETUS-richtlijnen). De belangrijkste verschillen met TBO 'oude stijl' zijn: doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 10 jaar en ouder, ook tijdens vakanties, met episodes van 10 minuten in plaats van 15 minuten in de dagboeken, open vragen voor de activiteiten, ook nevenactiviteiten, en telefonische interviews. Het TBO2006 werd geïmplementeerd als maatwerk in het kader van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON). Vanaf 2011 is het TBO in samenwerking met het CBS gehouden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x9b-s7tw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ih-mpza
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:118147
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Central Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sav (spss data); .dta (stata data); .por (spss data); .ods (documentation)
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland