Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nijmegen 2005

Grootschalig veldonderzoek onder de Nijmeegse bevolking, uitgevoerd door studenten sociologie en communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z42-s924
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bvm-rzg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:4412
Provenance
Creator Paul de Graaf - Eva Jaspers - Nienke Moor - Jan Reitsma - Nicole Tieben - Ellen Verbakel - Maurice Vergeer - Marieke Wenneker - Radboud Universiteit Nijmegen
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2008
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nijmegen