Synnytys- ja raskauskertomukset 2001-2007

Aineistossa on yhdistetty kaksi aineistoa: Riikka Homasen keräämät kirjoitukset raskaudesta ja synnytyksestä (aineisto A) ja Anna Kaartamo-Virran keräämät synnytyksen jälkeistä masennusta käsittelevät kirjoitukset (Aineisto B). Aineisto A käsittelee ensisynnyttäjiä ja raskauden ruumiillista kokemusta. Aineiston ohjeistuksena on avoin kirjoituspyyntö, jossa vastaajia pyydettiin kirjoittamaan raskaudenajan kokemuksista ja synnytyksestä. Kirjoittajia kehoitettiin pohtimaan miten he kokivat kohdussaan kasvavan lapsen, kehossaan tapahtuneet muutokset ja ulkoapäin siihen kohdistuneet toimenpiteet. Painotus on vastaajien omissa kokemuksissa. Aineisto B on Anna Kaartamo-Virran kanditutkielma-aineisto. Aineisto on samankaltainen kuin aineisto A, tässäkin aineistossa on vastaajien itsensä kirjoittamia, vapaamuotoisia tarinoita itsestään. Aineiston painopiste on kuitenkin raskauden jälkeisellä masennuksella, ei pelkällä raskaudenajalla. Vastaajia pyydettiin kirjoittamaan omista tuntemuksistaan, ympäristön suhtautumisesta masennukseen ja muista seikoista. Ohjeistuksessa pyydettiin myös kertomaan oliko masennuksesta kärsivän vastaajan synnytys ensimmäinen.

The data contain material from two separate studies. The first study (study A) was conducted by Riikka Homanen and is about the way women perceive their first pregnancies and births. The second study (study B) is about women who were pregnant and had symptoms of post-natal depression (even self-diagnosed). The data in both studies consist of stories which the participants wrote and sent to the researchers through mail or e-mail. In both studies, there was a strong emphasis on the experiences of the participants. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Oma kirjoitus tai päiväkirja: sähköpostilla saatuSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Email

Oma kirjoitus tai päiväkirja: paperimuotoinen kirjoitusSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Paper

Self-administered writings and/or diaries: E-mailSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Email

Self-administered writings and/or diaries: PaperSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2403
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=38e901ea7ba9b24a66a11b6c6e06ff4b5ad7a02054e97fda3c1370411ae01c19
Provenance
Creator Homanen, Riikka; Kaartamo, Anna
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland