Finnish Attitudes towards Alcohol 2006

DOI

Kyselyssä selvitettiin suomalaisten suhtautumista alkoholin kulutukseen ja erilaisiin alkoholipoliittisiin toimenpiteisiin neljäntoista kysymyksen avulla. Kysymykset käsittelivät mm. alkoholin nykyistä kulutustasoa ja yleisiä asenteita sen käyttöä kohtaan, viranomaisvalvontaa, rattijuopumuksen rajaa, alkolukkoja, alkoholiveroa, alkoholin mainontaa, läheisten alkoholinkäyttöä, henkilökohtaisia kokemuksia humalaisen henkilön uhkailusta tai ahdistelusta, sammuneiden henkilöiden käsittelyä sekä päihdetyön resurssien suuntaamista. Taustamuuttujina aineistossa on mm. vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, perheen päähenkilön ammatti, oma ammatti, työmarkkinatilanne, elämänvaihe, kotitalouden koko ja vuositulot, asuinpaikka eri luokituksin sekä kotitalouden eri-ikäisten lasten lukumäärät.

The survey charted Finnish attitudes towards alcohol consumption and various alcohol policy measures with the help of 14 questions. Questions covered, for example, the current level of alcohol consumption, general attitudes towards alcohol use, official supervision, limit for drink driving, alcohol locks, alcohol tax, alcohol advertising, alcohol use of close relatives, personal experiences of threat or harassment from an intoxicated person, dealing with people who are very intoxicated or passed out in public, and allocation of resources in alcohol awareness. Background variables included the respondent's gender, age, education, occupational status, household composition, occupational status of the household head, employment status, household size, household annual income, place of residence according to various classifications, and number of children in the household.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2414
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2414
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=9a531131eabea825160e41267ec500797ec47438be1c8b3f17325fb5de931125
Provenance
Creator Jyväskylän yliopisto. Terveyden edistämisen tutkimuskeskus; University of Jyväskylä. Research Centre for Health Promotion
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland