Geoteknisk ordlista

DOI

Multilingual terminology glossary containing terms from the geotechnical field. The glossary has been created by the Swedish Centre for Terminology (TNC) in close cooperation with the Swedish Geotechnical Society. The glossary contains 458 in Swedish, in addition some terms have been translated to Russian, Finnish, German, French and English.

Flerspråkig terminologisamling som rör geotekniska termer. Ordlistan har utarbetats av Tekniska nomenklaturcentralen i nära samarbete med Svenska Geotekniska föreningen. Samlingen innehåller 458 termer på svenska. Somliga termer är översatta till ryska, finska, tyska, franska och engelska.

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=701f4de9ac12df164d9ab88209f1376c09c94645bfa44054d7afb65993fddb64
Provenance
Creator Swedish Centre for Terminology; Tekniska nomenklaturcentralen
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2023
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Humanities