Vestingwerken en andere resten bij de Paardenmarkt Die muere van onse voorouders. Opgravingen van vestingwerken aan de noordkant van Alkmaar (2006-2009)

In 2008 verliet de brandweer voor de laatste maal de kazerne aan de Paardenmarkt, waar ze al vele jaren waren ondergebracht in een voormalig garagebedrijf en aangrenzende panden, om te vertrekken naar een tijdelijke post aan de Stationsweg. Hiermee kwam de weg vrij voor een ambitieus woningbouwproject in hartje binnenstad, dat wordt ontwikkeld door woningbouwstichting Woonwaard in samenwerking met de gemeente. Het plangebied beslaat 73 bij 29-36 meter, waarvan de westelijke 13 meter al is vergraven. Een belangrijke complicatie was de bodemvervuiling, veroorzaakt door de gasfabriek die hier van 1853 tot 1919 heeft gestaan. In de warme zomermaanden van 2009 vonden de archeologische onderzoeken plaats, ingepast in verschillende fasen van sloop, bronbemaling, bodemsanering, aanleg van een wegcunet annex riooltracé en bouwrijp maken. Hoofdonderwerp van het onderzoek waren de resten van middeleeuwse vestingwerken, die zich van oost naar west in het gehele bouwterrein in de grond moesten bevinden. Er werden ook nog andere zaken aangetroffen, waaronder vermoedelijk een deel van een kloostergebouw.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zgx-g4ux
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-u86w-ni
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-z7q-fy4v
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-28y-tds8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:62456
Provenance
Creator Bitter, P.
Publisher Gemeente Alkmaar
Contributor Oever, F. van den; Gemeente Alkmaar
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format image/jpeg; application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.746 LON, 52.634 LAT); Paardenmarkt - noordzijde; Alkmaar; Gemeente Alkmaar; Noord-Holland